CARTES AL DIRECTOR

Envieu les vostres cartes al director a la següent adreça i aviat serà publicada en aquesta secció un cop s'hagin revisat:
diafebus64@hotmail.com

Condicions perque els vostres escrits siguin publicats:
- Ha de tenir la següent estructura:
  • Títol: mostra el tema de la carta. La titulació de les cartes és responsabilitat del diari, tot i que el lector pot proposar un títol.
  • Introducció: és el primer paràgraf de la carta. S'hi exposa la tesi que el lector defensarà en els paràgrafs següents.
  • Arguments: defensen la tesi que el lector exposa.
  • Conclusió: es troba en el darrer paràgraf.
  • Respecte: és indispensable que als vostres escrits no hi hagi cap falta de respecte envers al personal del centre o qualsevol altre membre de la comunitat educativa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario